Angelo verzamelt MSX computers, waaronder met name de Spectravideo , Philips VG en NMS computers. Lees hieronder alle berichten over MSX-varianten.