Retrocomputer shop

Verkoop van retro computer spullen

Ik heb een webshop geïnstalleerd op deze website. Ik merk dat ik toch regelmatig spullen te koop ga zetten wat ik dubbel heb, of niet gebruik of verkoop voor andere verzamelaars. Met de opbrengsten koop ik weer andere retro computers om zo de collectie naar een mooier niveau te tillen.

Er zit momenteel nog niet zo veel in, maar binnenkort ga ik een paar hele mooie stukken verkopen die echt de moeite waard zijn. Houd deze page en vooral de retrocomputer facebook page in de gaten.

Nu ook met veilingobjecten

Een nieuwe functie van de webshop is dat sommige producten kunnen worden ingesteld als een veilingobject. Dit geeft bezoekers de mogelijkheid om tegen elkaar op te bieden wanneer het een populair product is. Binnenkort zullen er hele interessante verzamelobjecten te koop worden aangeboden waarvan ik niet kan inschatten hoeveel deze kunnen opbrengen (Denk aan een Apple Lisa etc.). Op die manier geef ik bezoekers de kans tegen elkaar op te bieden.

ENGLISH:

I installed a webshop module on this site. I noticed that sometimes I have some retro computer stuff for sale. Things that I have several of in my collection, or things that I don’t use anymore or things I sell for other collectors. The money wil be used to improve my own collection.

At this moment there aren’t many computers and retro parts for sale, but soon I will be selling some beautiful pieces worth noticing. Keep an eye on this page and my retro computer facebook page.

Now also with auction objects

A new function of the webshop is that some products can be set as an auction object. This gives visitors the opportunity to bid against each other when it is a popular product. Soon there will be very interesting collector’s items for sale that I can not estimate how much they could yield (Think of an Apple Lisa for example). That way I give visitors the chance to bid each other.

Why this webshop?

  • Local auctions low reach

    Local auctions only show product to audience in the Netherlands

  • Ebay rate

    Ebay is too expensive (8%+ sales commision)

  • Collectors network first

    I would like to offer my products for to collectors in my network

Retrocomputerverzamelaar.nl is onderdeel van TASK4 Studios